LABORATORIUM TECHNOLOGII
PRODUKCJI I OCENY JAKOŚCI BIOPALIW

LABORATORIUM

O Laboratorium

Witamy na stronie
LABORATORIUM TECHNOLOGII PRODUKCJI I OCENY JAKOŚCI BIOPALIW

Laboratorium zostało utworzone w 2014 roku jako jednostka wchodząca w skład Katedry Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Powołanie laboratorium, podyktowane zostało dużym zapotrzebowaniem ze strony jednostek wewnątrzuczelnianych, jak również ze strony przemysłu, na badania właściwości biomasy. Bazując na wieloletnim doświadczeniu pracowników, wynikającym z realizowanych prac badawczych, a także wysokiej klasy wyposażeniu laboratoryjnego, został określony zakres badań realizowanych przez laboratorium. Z biegiem czasu, zakres ten ulegał rozszerzeniu, co związane z zakupem nowych urządzeń.

LABORATORIUM oferuje:
  • wysoką jakość świadczonych usług, zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005, potwierdzoną akredytacją PCA (AB 1585)
  • dokładność i powtarzalność prowadonych analiz, potwierdzoną badaniami biegłości w jednostkach krajowych i zagranicznych
  • pełną satysfakcję Klientów,
  • poufność, bezstronność, niezależność i rzetelność obsługi Klienta,
  • kompleksową obsługę Klienta poprzez współpracę z podmiotami naukowo-badawczymi, w przypadku badań nie będących w zakresie laboratorium.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies