LABORATORIUM TECHNOLOGII
PRODUKCJI I OCENY JAKOŚCI BIOPALIW

LABORATORIUM

ZAKRES BADAŃ

Dla swoich klientów oferujemy nastepujące badania zgodnie z akredytacją PCA:

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności / badane cechy
/ metoda

Dokumenty odniesienia / normy

Paliwa stałe: biopaliwo stałe,
biomasa stała
Ciepło spalania
Zakres: (6500–25000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
PN-EN ISO 18125:2017-07
Wartość opałowa
(z obliczeń)
Zawartość wilgoci całkowitej
Zakres: (5,0–86,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 18134-1:2015-11
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
Zakres: (1,0-20,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 18134-3:2015-11
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1–40,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 18122:2016-01
Gęstość nasypowa
Zakres: (50-750) kg/m3
Metoda wagowa
PN-EN ISO 17828:2016-02
Wytrzymałość mechaniczna peletów
Zakres: (83,0-99,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 17831-1:2016-02
Wytrzymałość mechaniczna brykietów
Zakres: (83,0-99,0) %
Metoda wagowa
PN-EN ISO 17831-2:2016-02
Paliwa stałe: biopaliwo stałe,
biomasa stała
Ciepło spalania
Zakres: (6500–25000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
PN-EN ISO 18125:2017-07
(PN-EN ISO 18125:2017-07 załącznik G)
Wartość opałowa
(obliczeniowa)

Istnieje możliwośc przeprowadzenia innych analiz związanych z paliwami stałymi.
W takim przypadku prosimy o kontakt.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies