LABORATORIUM TECHNOLOGII
PRODUKCJI I OCENY JAKOŚCI BIOPALIW

LABORATORIUM

ZAKRES BADAŃ

Dla swoich klientów oferujemy nastepujące badania zgodnie z akredytacją PCA:

Przedmiot badań/wyrób

Rodzaj działalności / badane cechy
/ metoda

Dokumenty odniesienia / normy

Paliwa stałe: biopaliwo stałe,
biomasa stała
Ciepło spalania
Zakres: (6500–25000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
PN-EN 14918:2010
Wartość opałowa
(z obliczeń)
Zawartość wilgoci całkowitej
Zakres: (5,0–86,0) %
Metoda wagowa
PN-EN 14774-1:2010
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
Zakres: (1,0-20,0) %
Metoda wagowa
PN-EN 14774-3:2010
Zawartość popiołu
Zakres: (0,1–40,0) %
Metoda wagowa
PN-EN 14775:2010
Gęstość nasypowa
Zakres: (50-750) kg/m3
Metoda wagowa
PN-EN 15103:2010
Wytrzymałość mechaniczna peletów
Zakres: (83,0-99,0) %
Metoda wagowa
PN-EN 15210-1:2010
Wytrzymałość mechaniczna brykietów
Zakres: (83,0-99,0) %
Metoda wagowa
PN-EN 15210-2:2010
Paliwa stałe: biopaliwo stałe,
biomasa stała
Ciepło spalania
Zakres: (6500–25000) kJ/kg
Metoda kalorymetryczna
PN-EN 14918:2010
(PN-EN 14918:2010 załącznik H)
Wartość opałowa
(z obliczeń)

Istnieje możliwośc przeprowadzenia innych analiz związanych z paliwami stałymi.
W takim przypadku prosimy o kontakt.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies